خرافات در ايران و جهان

خرافات در ايران و جهان

ناشر : آرون

پدیدآور: ع‍ل‍ي‍رض‍ا خ‍وش‍دل‌

‏‫خرافه گرايي در ايران (آسيب ها، دلايل و عوامل، راهبردها و راهكارها)‬

‏‫خرافه گرايي در ايران (آسيب ها، دلايل و ...

ناشر : مكث انديشه

پدیدآور: سيدمرتضي ميرتبار

اعتقادات كهن و خرافه هاي مدرن

اعتقادات كهن و خرافه هاي مدرن

ناشر : حكمت

پدیدآور: م‍ارت‍ي‍ن ل‍ي‍ن‍گ‍ز


بختك هاي دست ساز: مهارت هاي رهايي از سنت هاي غلط و خرافات در ازدواج و زندگي مشترك

بختك هاي دست ساز: مهارت هاي رهايي از سنت ...

ناشر : انتشارات قبسات

پدیدآور: مرضيه طاهري

بررسي و ارزيابي ارتباط بين اعتقاد به خرافات و سلامت روان

بررسي و ارزيابي ارتباط بين اعتقاد به خرا ...

ناشر : هدف خوارزمي

پدیدآور: شيوا شاهزيدي

استاد مطهري و خرافه زدايي از دين

استاد مطهري و خرافه زدايي از دين

ناشر : انتشارات اسماعيليان

پدیدآور: پويان جعفري راد


خرافات

خرافات

ناشر : وانيا

پدیدآور: عليرضا عرب بيگي

اسلام آيين خرافه زدا

اسلام آيين خرافه زدا

ناشر : سنجش و دانش

پدیدآور: فريبا محمدنژاد قلعه جوقي

تبارشناسي: سرنوشت باوري...

تبارشناسي: سرنوشت باوري...

ناشر : راه ثريا

پدیدآور: علي عين عليلو


خرافه گرايي و خرافه زدايي

خرافه گرايي و خرافه زدايي

ناشر : حوزه علميه قم، مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران، مركز نشر هاجر

پدیدآور: سكينه ميرزائي

خرافات و بدعات رايج امروزي

خرافات و بدعات رايج امروزي

ناشر : نشر چهار درخت

پدیدآور: محمد خاشي

خرافات از ديدگاه عقل، دين و روان شناسي

خرافات از ديدگاه عقل، دين و روان شناسي

ناشر : كتاب اطهر

پدیدآور: محمد شيربيگي