ليست كتاب با موضوع كاركنان - ارزشيابي تعداد يافت شده - 66


سكوت سازماني و عملكرد به واسطه رهبري اخلاقي

سكوت سازماني و عملكرد به واسطه رهبري اخل ...

ناشر : پيام كوثر

حميد اميري

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال

ارزيابي عملكرد (فرد-سازمان) از تئوري تا عمل

ارزيابي عملكرد (فرد-سازمان) از تئوري تا ...

ناشر : دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري، معاونت طرح و پژوهش، انتشارات

جواد پسنديده

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال

ارزش افزوده اقتصادي معياري نوين در ارزيابي عملكرد مديران‮‬

ارزش افزوده اقتصادي معياري نوين در ارزيا ...

ناشر : ‏‫ موسسه پارسا مبتكر گام اول‮‬

زهرا ح‍س‍ي‍ن‍ي زاده ه‍رات

قیمت کتاب سیتی : ۷۰۰۰۰ ریال


ارزيابي عملكرد نوين

ارزيابي عملكرد نوين

ناشر : انتشارات نوروزي

مهدي رضا عدميان

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

ارزشيابي كاركنان چرا و چگونه؟

ارزشيابي كاركنان چرا و چگونه؟

ناشر : انتشارات حانون

جزا شهبازي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

ارزيابي مديريت كتابخانه ها (مدل BSC)

ارزيابي مديريت كتابخانه ها (مدل BSC)

ناشر : سولدوزبايجان

ياسمن نقي زاده

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


سكوت سازماني و عملكرد به واسطه رهبري اخلاقي

سكوت سازماني و عملكرد به واسطه رهبري اخل ...

ناشر : پيام كوثر

حميد اميري

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال

تاثير هوش فرهنگي بر عملكرد شغلي كاركنان با نقش ميانجي سازگاري ميان فرهنگي

تاثير هوش فرهنگي بر عملكرد شغلي كاركنان ...

ناشر : انتشارات نوروزي

حميدرضا جعفري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

كارايي و روش هاي اندازه گيري آن در سازمان (با تاكيد بر روش هيبريد تحليل پوششي داده ها و شبكه عصبي)

كارايي و روش هاي اندازه گيري آن در سازما ...

ناشر : آرنا

محسن سپهي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال


ارزيابي عملكرد كاركنان

ارزيابي عملكرد كاركنان

ناشر : علم استادان

شيرين يداللهي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

‏‫ارزيابي عملكرد از نظريه تا عمل: مورد مطالعه موردي بيمارستان پورسينا‮‬

‏‫ارزيابي عملكرد از نظريه تا عمل: مورد م ...

ناشر : نشر بلور

شاهرخ يوسف زاده

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

‏‫ارزيابي تفكرات استراتژيكي بر عملكرد كاركنان و مديران ارشد

‏‫ارزيابي تفكرات استراتژيكي بر عملكرد كا ...

ناشر : موسسه انديشه كامياب ايرانيان

ليلا نيري

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال