‏‫ بنيادگرايي‬: پيكار در راه خدا در يهوديت، مسيحيت و اسلام

‏‫ بنيادگرايي‬: پيكار در راه خدا در يهوديت، مسيحيت و اسلام

ناشر : ‏‫ حكمت

- نويسنده: ك‍ارن‌ آرم‍س‍ت‍ران‍گ‌ - نويسنده: Karen Armstrong

قیمت : ۷۰۰۰۰۰ ریال

‏‫ بي سر و ته‮‬

‏‫ بي سر و ته‮‬

ناشر : كتاب قاف

- نويسنده: عليرضا لبش

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال


‏‫ در آن سوي فراموشي: يادي از دكتر رضا رادمنش دبير كل اسبق حزب توده‬

‏‫ در آن سوي فراموشي: يادي از دكتر رضا رادمنش دبير كل اسبق حزب توده‬

ناشر : شيرازه كتاب ما

- نويسنده: ه‍وش‍ن‍گ‌ م‍ن‍ت‍ص‍ري‌

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

 مكالمه با اصوات وحش

مكالمه با اصوات وحش

ناشر : افراز

- نويسنده: سعيده كشاورزي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

‏‫ نگهبان مهر‮‬‏‫: (جستارهايي مردم‌شناختي در اسلام ايراني)‮‬

‏‫ نگهبان مهر‮‬‏‫: (جستارهايي مردم‌شناختي در اسلام ايراني)‮‬

ناشر : فروزش

- نويسنده: ح‍س‍ن‌ اك‍ب‍ري‌ ب‍ي‍رق‌

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال


‌اين هيچ دنباله‌دار

‌اين هيچ دنباله‌دار

ناشر : نشر نيماژ

- نويسنده: ف‍رزاد آب‍ادي‌

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

‌كازيمير آشپزي مي‌كند

‌كازيمير آشپزي مي‌كند

ناشر : نشر نوشته

- نويسنده: لارس كلينتينگ - نويسنده: Lars Klinting

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

"آريو برزن" مردي به بزرگي تاريخ

"آريو برزن" مردي به بزرگي تاريخ

ناشر : ابوعطا

- نويسنده: بهروز واثقي - تصويرگر: محمد سيدباقري

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


"تعهد؟" : نامه‌هاي البر كامو و ميشل وينار (۱۹۵۷ - ۱۹۴۶) همراه با مستندات ديگر

"تعهد؟" : نامه‌هاي البر كامو و ميشل وينار (۱۹۵۷ - ۱۹۴۶) همراه با مستندات ديگر

ناشر : آشيان

- نويسنده: آلبر كامو - نويسنده: Albert Camus

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

"نه" گفتن كافي نيست!

"نه" گفتن كافي نيست!

ناشر : پيدايش

- نويسنده: نائومي كلاين - نويسنده: Naomi Klein

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال

"هيچ" كه جايي اشغال نمي‌كند!

"هيچ" كه جايي اشغال نمي‌كند!

ناشر : نيماژ

- شاعر: منوره‌السادات نمائي‌مرتضائي

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال