عباس مخبر

ليست كتاب هاي عباس مخبر تعداد يافت شده - 10


سفر قهرمان : جوزف كمبل درباره ي زندگي و آثارش

سفر قهرمان : جوزف كمبل درباره ي زندگي و ...

ناشر : نشر مركز

عباس مخبر

قیمت کتاب سیتی : ۷۷۵۰۰۰ ریال

نظريه فراغت: اصول و تجربه ها

نظريه فراغت: اصول و تجربه ها

ناشر : نشر تيسا

كريس روجك

قیمت کتاب سیتی : ۲۳۵۰۰۰ ریال

15%
وزن چيزها : فلسفه و زندگي خوب

وزن چيزها : فلسفه و زندگي خوب

ناشر : انتشارات بان

جين كازز

قیمت کتاب سیتی : ۳۴۰۰۰۰ ریال


افول و ظهور شيوه ي توليد آسيايي

افول و ظهور شيوه ي توليد آسيايي

ناشر : نشر مركز

عباس مخبر

قیمت کتاب سیتی : ۲۲۵۰۰۰ ریال

م‍ق‍دم‍ه اي  ب‍ر روان‍ش‍ن‍اس‍ي  ن‍ق‍اش‍ي  ك‍ودك‍ان

م‍ق‍دم‍ه اي ب‍ر روان‍ش‍ن‍اس‍ي ن‍ق‍اش‍ي ...

ناشر : انتشارات بان

عباس مخبر

قیمت کتاب سیتی : ۳۴۰۰۰۰ ریال

تروبرياندها : پژوهش هاي مردم شناسي مالينوفكسي جزاير روبرياند ۱۹۱۸-۱۹۱۵

تروبرياندها : پژوهش هاي مردم شناسي مالين ...

ناشر : طرح نقد

عباس مخبر

قیمت کتاب سیتی : ۳۸۰۰۰۰ ریال


عمل نقد(آگه)

عمل نقد(آگه)

ناشر : آگه

كاترين بلزي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

پيش درآمدي بر نظريه ي ادبي

پيش درآمدي بر نظريه ي ادبي

ناشر : نشر مركز

Terry Eagleton

قیمت کتاب سیتی : ۶۳۷۰۰۰ ریال

يادگيري هوشيار: نقدي بر نظام هاي آموزشي معاصر

يادگيري هوشيار: نقدي بر نظام هاي آموزشي ...

ناشر : نشر نيو

عباس مخبر

قیمت کتاب سیتی : ۲۹۰۰۰۰ ریال


‏‫ايران در قرون وسطي ۱۷۹۶ - ۱۰۴۰ ( ۱۲۱۲ - ۴۳۱)ه ق‬

‏‫ايران در قرون وسطي ۱۷۹۶ - ۱۰۴۰ ( ۱۲۱۲ ...

ناشر : تمدن علمي

عباس مخبر

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال