درمان پذيرش و تعهد با عشق: (كاربرد درمان پذيرش و تعهد در زوج‌درماني)

درمان پذيرش و تعهد با عشق: (كاربرد درمان پذيرش و تعهد در زوج‌درماني)

ناشر : انتشارات امين نگار

- مترجم: حسين محققي - نويسنده: راس هريس

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال

درمان پذيرش و تعهد با عشق: كاربرد درمان پذيرش و تعهد در زوج‌درماني.

درمان پذيرش و تعهد با عشق: كاربرد درمان پذيرش و تعهد در زوج‌درماني.

ناشر : انتشارات امين نگار

- نويسنده: راس هريس - نويسنده: Russ Harris

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال

رهايي از اضافه وزن : چگونه رژيم گرفتن را متوقف و زندگي كردن را آغاز كنيم

رهايي از اضافه وزن : چگونه رژيم گرفتن را متوقف و زندگي كردن را آغاز كنيم

ناشر : سايه سخن

- نويسنده: جوزف سياروچي - نويسنده: Joseph Ciarrochi

قیمت : ۰ ریال


سيلي واقعيت

سيلي واقعيت

ناشر : سبزان

- نويسنده: راس هريس - نويسنده: Russ Harris

قیمت : ۴۲۰۰۰۰ ریال

سيلي واقعيت (اكت به روايتي ديگر): يافتن آرامش و خشنودي، علي رغم آسيب‌هاي زندگي

سيلي واقعيت (اكت به روايتي ديگر): يافتن آرامش و خشنودي، علي رغم آسيب‌هاي زندگي

ناشر : كتاب ارجمند

- نويسنده: راس هريس - نويسنده: Russ Harris

قیمت : ۰ ریال


شكاف اعتمادبه نفس : از ترس تا رهايي

شكاف اعتمادبه نفس : از ترس تا رهايي

ناشر : سايه سخن

- نويسنده: راس هريس - نويسنده: Russ Harris

قیمت : ۶۵۰۰۰۰ ریال

تله شادماني : دست از تقلا كردن بردار و زندگي كن

تله شادماني : دست از تقلا كردن بردار و زندگي كن

ناشر : سايه سخن

- نويسنده: مهدي اسكندري - نويسنده: راس هريس

قیمت : ۵۹۰۰۰۰ ریال

در جست و جوي شادي

در جست و جوي شادي

ناشر : دانژه

- مترجم: مريم فاتحي - نويسنده: راس هريس

قیمت : ۳۶۰۰۰۰ ریال


در جست‌وجوي شادي

در جست‌وجوي شادي

ناشر : دانژه

- مترجم: مريم فاتحي‌زاده - نويسنده: راس هريس

قیمت : ۳۶۰۰۰۰ ریال

چرخه زندگي پروانه‌ها

چرخه زندگي پروانه‌ها

ناشر : يايليق

- نويسنده: راس هريس - نويسنده: Russ Harris

قیمت : ۰ ریال

شكاف در اعتماد به نفس: از ترس تا آزادي

شكاف در اعتماد به نفس: از ترس تا آزادي

ناشر : فراگير هگمتانه

- نويسنده: راس هريس - نويسنده: Russ Harris

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال