مهدي خيرانديش

ليست كتاب هاي مهدي خيرانديش تعداد يافت شده - 7


راهنماي جامع بهره‌وري در بخش دولتي

راهنماي جامع بهره‌وري در بخش دولتي

ناشر : دانشگاه خاتم‌الانبياء(ص)، انتشارات

مهدي خيرانديش

قیمت کتاب سیتی : ۵۲۰۰۰۰ ریال

رويكرد شايستگي در سازمان؛ نگاه ارزشي، دفاعي و انتقادي

رويكرد شايستگي در سازمان؛ نگاه ارزشي، دف ...

ناشر : دانشگاه خاتم‌الانبياء (ص)، انتشارات

مهدي خيرانديش

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰۰ ریال

تحليل خط‌مشي عمومي پيشرفت‌هاي جديد

تحليل خط‌مشي عمومي پيشرفت‌هاي جديد

ناشر : دانشگاه خاتم‌الانبياء (ص)، انتشارات

مهدي خيرانديش

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰۰ ریال


مديريت استراتژيك سرمايه هاي انساني

مديريت استراتژيك سرمايه هاي انساني

ناشر : دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري

مهدي خيرانديش

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰۰ ریال

مديريت عملكرد

مديريت عملكرد

ناشر : الگوي دانش بنيان

مهدي خيرانديش

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مديريت دانش، با رويكرد بسترهاي سازماني

مديريت دانش، با رويكرد بسترهاي سازماني

ناشر : مديران امروز

سيدحسين ابطحي

قیمت کتاب سیتی : ۸۵۰۰۰۰ ریال


سفرنامچه حج

سفرنامچه حج

ناشر : نويد شيراز

محمدتقي ثابت اقليدي

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰ ریال