تحليل خط‌مشي عمومي پيشرفت‌هاي جديد

تحليل خط‌مشي عمومي پيشرفت‌هاي جديد

ناشر : دانشگاه خاتم‌الانبياء (ص)، انتشارات

مهدي خيرانديش

راهنماي جامع بهره‌وري در بخش دولتي

راهنماي جامع بهره‌وري در بخش دولتي

ناشر : دانشگاه خاتم‌الانبياء(ص)، انتشارات

مهدي خيرانديش

رويكرد شايستگي در سازمان؛ نگاه ارزشي، دفاعي و انتقادي

رويكرد شايستگي در سازمان؛ نگاه ارزشي، دف ...

ناشر : دانشگاه خاتم‌الانبياء (ص)، انتشارات

مهدي خيرانديش


مديريت استراتژيك سرمايه هاي انساني

مديريت استراتژيك سرمايه هاي انساني

ناشر : دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري

مهدي خيرانديش

مديريت عملكرد

مديريت عملكرد

ناشر : الگوي دانش بنيان

مهدي خيرانديش


سفرنامچه حج

سفرنامچه حج

ناشر : نويد شيراز

محمدتقي ثابت اقليدي