زندگي خود را دوباره بيافرينيد

زندگي خود را دوباره بيافرينيد

ناشر : كتاب ارجمند

- مترجم: حسن حميدپور - نويسنده: جفري يانگ

قیمت : ۵۵۰۰۰۰ ریال

زندگي خود را دوباره بيافرينيد

زندگي خود را دوباره بيافرينيد

ناشر : شمشاد

- مترجم: سيدخليل حسيني - نويسنده: جفري يانگ

قیمت : ۶۰۰۰۰۰ ریال

طرح‌واره درماني (راهنماي كاربردي براي متخصصين باليني)

طرح‌واره درماني (راهنماي كاربردي براي متخصصين باليني)

ناشر : ارجمند

- نويسنده: جفري يانگ - نويسنده: ژانت كلوسكو

قیمت : ۵۲۰۰۰۰ ریال


طرح‌واره درماني: راهنماي كاربردي براي متخصصين باليني

طرح‌واره درماني: راهنماي كاربردي براي متخصصين باليني

ناشر : كتاب ارجمند

- نويسنده: جفري يانگ - نويسنده: ژانت كلوسكو

قیمت : ۳۷۰۰۰۰ ریال