زندگي خود را دوباره بيافرينيد

زندگي خود را دوباره بيافرينيد

ناشر : كتاب ارجمند

- مترجم: حسن حميدپور - نويسنده: جفري يانگ

قیمت : ۵۵۰۰۰۰ ریال

زندگي خود را دوباره بيافرينيد

زندگي خود را دوباره بيافرينيد

ناشر : شمشاد

- مترجم: سيدخليل حسيني - نويسنده: جفري يانگ

قیمت : ۶۰۰۰۰۰ ریال

شناخت‌درماني اختلالات شخصيت: رويكرد طرح‌واره محور

شناخت‌درماني اختلالات شخصيت: رويكرد طرح‌واره محور

ناشر : آگه

- مترجم: علي صاحبي - نويسنده: جفري يانگ

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال


طرح‌واره درماني (راهنماي كاربردي براي متخصصين باليني)

طرح‌واره درماني (راهنماي كاربردي براي متخصصين باليني)

ناشر : ارجمند

- نويسنده: جفري يانگ - نويسنده: ژانت كلوسكو

قیمت : ۵۲۰۰۰۰ ریال

طرح‌واره درماني: راهنماي كاربردي براي متخصصين باليني

طرح‌واره درماني: راهنماي كاربردي براي متخصصين باليني

ناشر : كتاب ارجمند

- نويسنده: جفري يانگ - نويسنده: ژانت كلوسكو

قیمت : ۳۷۰۰۰۰ ریال

طرح‌واره‌هاي شناختي و باورهاي مركزي در مشكلات روان‌شناختي (راهنماي متخصصان و درمانگران باليني)

طرح‌واره‌هاي شناختي و باورهاي مركزي در مشكلات روان‌شناختي (راهنماي متخصصان و درمانگران باليني)

ناشر : دانشگاه تبريز

- ويراستار: لارنس پي‌ريسو - ويراستار: پيترال دوتويت

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال