پياده‌سازي، مديريت و نگهداري از زيرساخت شبكه در Windows server 2003 (آزمون 642-70)

پياده‌سازي، مديريت و نگهداري از زيرساخت شبكه در Windows server 2003 (آزمون 642-70)

ناشر : اعلايي

- نويسنده: احمد عطارنيا - نويسنده: محمود باقري‌قاهاني

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال

پياده‌سازي، مديريت و نگهداري از زيرساخت شبكه ويندوز سرور 2008 (آزمون 642-70)

پياده‌سازي، مديريت و نگهداري از زيرساخت شبكه ويندوز سرور 2008 (آزمون 642-70)

ناشر : سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور

- نويسنده: كورش پرند - نويسنده: احمد عطارنيا

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

پيكربندي زيرساخت شبكه‌هاي مايكروسافتي بر اساس مدرك مهندسي شبكه مايكروسافت: آزمون بين‌المللي 642-70 MCITP

پيكربندي زيرساخت شبكه‌هاي مايكروسافتي بر اساس مدرك مهندسي شبكه مايكروسافت: آزمون بين‌المللي 642-70 MCITP

ناشر : ‏‫ ناقوس

- نويسنده: هادي مشكاني‌فراهاني - ويراستار: طاهره امامي

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال


پيكربندي عملي windows server 2008 network infrastructure R2 منطبق بر سرفصل بين‌المللي و آمادگي جهت آزمون (642-70) MCITP

پيكربندي عملي windows server 2008 network infrastructure R2 منطبق بر سرفصل بين‌المللي و آمادگي جهت آزمون (642-70) MCITP

ناشر : گروه مهندسي - پژوهشي ساحر

- نويسنده: روح‌اله آب‌نيكي - نويسنده: مهسا فرجي

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال

سنجش افسردگي، اضطراب و استرس (DASS-42)

سنجش افسردگي، اضطراب و استرس (DASS-42)

ناشر : آزمون‌يار پويا

قیمت : ۰ ریالمجموعه مديريت كد 1142، آزمون ورودي دوره‌هاي كارشناسي ارشد سال 90: همراه با پاسخنامه تشريحي

مجموعه مديريت كد 1142، آزمون ورودي دوره‌هاي كارشناسي ارشد سال 90: همراه با پاسخنامه تشريحي

ناشر : مهر سبحان

- زيرنظر: حميد جعفري - طراح: روياسادات حسيني‌اراني

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

مجموعه مديريت كد 1142، آزمون ورودي دوره‌هاي كارشناسي ارشد سال 91: همراه با پاسخنامه تشريحي

مجموعه مديريت كد 1142، آزمون ورودي دوره‌هاي كارشناسي ارشد سال 91: همراه با پاسخنامه تشريحي

ناشر : مهر سبحان

- زيرنظر: حميد جعفري - طراح: روياسادات حسيني‌اراني

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

مجموعه مديريت كد 1142، آزمون ورودي دوره‌هاي كارشناسي ارشد سال 92: همراه با پاسخنامه تشريحي

مجموعه مديريت كد 1142، آزمون ورودي دوره‌هاي كارشناسي ارشد سال 92: همراه با پاسخنامه تشريحي

ناشر : مهر سبحان

- زيرنظر: حميد جعفري - طراح: روياسادات حسيني‌اراني

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال