101 مساله مديريت پروژه و چگونگي حل آنها: پندهاي عملي براي پرداختن به چالش‌هاي واقعي پروژه

101 مساله مديريت پروژه و چگونگي حل آنها: پندهاي عملي براي پرداختن به چالش‌هاي واقعي پروژه

ناشر : موسسه ‌خدمات ‌فرهنگي ‌رسا

- نويسنده: تام كندريك - مترجم: احمد عظيمي‌بلوريان

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

101 مساله مديريت پروژه و حل آنها

101 مساله مديريت پروژه و حل آنها

ناشر : آدينه

- نويسنده: تام كندريك - مترجم: محمد شيخيان‌تعلقي

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال