‏‫۱۰۱ روش براي آموزش مهارت‌هاي اجتماعي به كودكان‬

‏‫۱۰۱ روش براي آموزش مهارت‌هاي اجتماعي به كودكان‬

ناشر : ارجمند

- نويسنده: ‏‫لارنس اي.‬ شپيرو - نويسنده: Lawrence E. Shapiro

قیمت : ۲۹۰۰۰۰ ریال

‏‫۱۰۱ روش براي آموزش مهارت‌هاي اجتماعي به كودكان‬‬

‏‫۱۰۱ روش براي آموزش مهارت‌هاي اجتماعي به كودكان‬‬

ناشر : زندگي تازه

- نويسنده: ‏‫لارنس اي.‬ شپيرو - نويسنده: Lawrence E. Shapiro

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال