قراردادهاي مشاركت در ساخت و ساز

قراردادهاي مشاركت در ساخت و ساز

ناشر : دادگستر

- نويسنده: حانيه ذاكري‌نيا

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

‏‫قراردادهاي مشاركت در ساخت و ساز

‏‫قراردادهاي مشاركت در ساخت و ساز

ناشر : دادگستر

- نويسنده: حانيه ذاكري‌نيا

قیمت : ۵۱۰۰۰ ریال

هندبوك مهندسي قرارداد: قراردادهاي مشاركت در ساخت و ساز

هندبوك مهندسي قرارداد: قراردادهاي مشاركت در ساخت و ساز

ناشر : بهمن برنا

- نويسنده: عليرضا پوراسد - نويسنده: اميرحسين فتوحي

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال