‏‫اصول و مهارت تيراندازي و عوامل موثر بر ارتقاي آن

‏‫اصول و مهارت تيراندازي و عوامل موثر بر ارتقاي آن

ناشر : دانشگاه افسري و تربيت پاسداري امام‌حسين (ع)

- نويسنده: رضا شاهقليان قهفرخي

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال