پيوند

پيوند

ناشر : سبزان

- نويسنده: ي‍وج‍ي‍ن‌ اون‍ي‍ل‌

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال

تنيده و سه نمايشنامه ديگر

تنيده و سه نمايشنامه ديگر

ناشر : كتاب كوله پشتي

- نويسنده: ي‍وج‍ي‍ن‌ اون‍ي‍ل‌

قیمت : ۰ ریال

چشم انداز ادبيات تطبيقي غرب (از دانته تا يوجين اونيل)

چشم انداز ادبيات تطبيقي غرب (از دانته تا يوجين اونيل)

ناشر : سخن

- نويسنده: ورنر پاول - مترجم: نسرين پرويني

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


داينامو

داينامو

ناشر : سبزان

- نويسنده: ي‍وج‍ي‍ن‌ اون‍ي‍ل‌

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال

روزهاي بي پايان

روزهاي بي پايان

ناشر : سبزان

- نويسنده: ي‍وج‍ي‍ن‌ اون‍ي‍ل‌

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

روغن

روغن

ناشر : نشر متيس

- نويسنده: ي‍وج‍ي‍ن‌ اون‍ي‍ل‌

قیمت : ۰ ریال


سفري طولاني از روز به شب

سفري طولاني از روز به شب

ناشر : نغمه زندگي

- نويسنده: يوجين اونيل - مترجم: بيتا دارابي

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

سفري طولاني از روز به شب

سفري طولاني از روز به شب

ناشر : سبزان

- نويسنده: يوجين اونيل

قیمت : ۲۸۰۰۰۰ ریال

سه تك‌گويي: قوي‌تر، پيش از صبحانه، مونولوگ

سه تك‌گويي: قوي‌تر، پيش از صبحانه، مونولوگ

ناشر : مشكي

- نويسنده: آوگوست‌يوهان استريندبرگ - نويسنده: يوجين‌گلدستون اونيل

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال


سير روز در شب: نمايش‌نامه در چهار پرده

سير روز در شب: نمايش‌نامه در چهار پرده

ناشر : فرهنگ جاويد

- نويسنده: ي‍وج‍ي‍ن‌ اون‍ي‍ل‌

قیمت : ۰ ریال

شاعرانگي

شاعرانگي

ناشر : معرفت

- نويسنده: يوجين اونيل - مترجم: حسن فاضل

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال

فواره(سبزان) *

فواره(سبزان) *

ناشر : سبزان

- نويسنده: يوجين اونيل - مترجم: بيتا دارابي

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریال