آموزش هنر گليم‌بافي

آموزش هنر گليم‌بافي

ناشر : بازتاب

- نويسنده: فاطمه فقيري‌زاده

قیمت : ۷۸۰۰۰ ریال

آموزش هنر گليم‌بافي

آموزش هنر گليم‌بافي

ناشر : آن

- ويراستار: سيدعباس سيدمحمدي - نويسنده: اكرم بيگي

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال


كتاب جامع فرش: قالي‌بافي - گليم‌بافي - طراحي سنتي - رفوگري فرش و سوالات چهارگزينه‌اي قالي‌بافي و گليم‌بافي و رفوگري فرش: براي استفاده مربيان صنايع فرش

كتاب جامع فرش: قالي‌بافي - گليم‌بافي - طراحي سنتي - رفوگري فرش و سوالات چهارگزينه‌اي قالي‌بافي و گليم‌بافي و رفوگري فرش: براي استفاده مربيان صنايع فرش

ناشر : سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور، تعاوني كاركنان

- نويسنده: شهرام خدادادي - تدوين: فريال فلكي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

گليم بافي: مواد اوليه، ابزار كار ، روش بافت

گليم بافي: مواد اوليه، ابزار كار ، روش بافت

ناشر : هنر بيستم

- نويسنده: ارژنگ ربيعي

قیمت : ۰ ریال

مجموعه سؤالات قاليبافي درجه 1 و درجه 2، طراحي قالي، رنگرزي، رفوگري، گليم‌بافي و گبه‌بافي

مجموعه سؤالات قاليبافي درجه 1 و درجه 2، طراحي قالي، رنگرزي، رفوگري، گليم‌بافي و گبه‌بافي

ناشر : كوهسار

- نويسنده: فاطمه فقيري‌زاده - ويراستار: سيدعباس سيدمحمدي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال