گدار كسب و كار

گدار كسب و كار

ناشر : سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور

- مترجم: عباس كريمي - مترجم: زهرا مهدوي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

گدار كسب و كار

گدار كسب و كار

ناشر : سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور

- مترجم: عباس كريمي - مترجم: زهرا مهدوي

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال