اعتماد به نفس سريع: قدرت انجام هر كاري كه مي‌خواهيد!

اعتماد به نفس سريع: قدرت انجام هر كاري كه مي‌خواهيد!

ناشر : سيماي دانش

- نويسنده: پل مكنا - مترجم: كيوان سپانلو

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

ترك سيگار (بدون اضافه وزن)

ترك سيگار (بدون اضافه وزن)

ناشر : سيماي دانش

- نويسنده: پل مكنا - مترجم: كيوان سپانلو

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

زندگي خود را در هفت روز تغيير دهيد

زندگي خود را در هفت روز تغيير دهيد

ناشر : سيماي دانش

- نويسنده: پل مكنا - مترجم: كيوان سپانلو

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال


زندگي دلخواه خود را به دست آوريد

زندگي دلخواه خود را به دست آوريد

ناشر : سيماي دانش

- نويسنده: ريچارد باندلر - مترجم: كيوان سپانلو

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

سه چيز كه امروز مي‌تواند زندگي شما را تغيير دهد

سه چيز كه امروز مي‌تواند زندگي شما را تغيير دهد

ناشر : آذر

- نويسنده: پل مكنا - نويسنده: Paul Mckenna

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

كنترل استرس (كنترل فشار رواني): نگراني را متوقف كنيد و از همين حالا احساس خوبي داشته باشيد!

كنترل استرس (كنترل فشار رواني): نگراني را متوقف كنيد و از همين حالا احساس خوبي داشته باشيد!

ناشر : سيماي دانش

- نويسنده: پل مكنا - مترجم: كيوان سپانلو

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


كنترل استرس (كنترل فشار رواني)،همراه با سي دي (صوتي)

كنترل استرس (كنترل فشار رواني)،همراه با سي دي (صوتي)

ناشر : سيماي دانش،آذر

- نويسنده: پل مكنا - مترجم: كيوان سپانلو،لادن

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

مربي برتر

مربي برتر

ناشر : نسل نوانديش

- نويسنده: مايكل نيل - مترجم: كيوان سپانلو

قیمت : ۱۴۵۰۰۰ ریال

من مي توانم شما را ثروتمند كنم،همراه با سي دي

من مي توانم شما را ثروتمند كنم،همراه با سي دي

ناشر : نسل نوانديش

- نويسنده: پل مكنا - مترجم: كيوان سپانلو،لادن

قیمت : ۲۱۹۰۰۰ ریال


من مي توانم شما را خواب كنم،همراه با سي دي

من مي توانم شما را خواب كنم،همراه با سي دي

ناشر : نسل نوانديش

- نويسنده: پل مكنا - مترجم: كيوان سپانلو

قیمت : ۴۳۰۰۰ ریال

من مي توانم شما را لاغر كنم،همراه با سي دي

من مي توانم شما را لاغر كنم،همراه با سي دي

ناشر : سيماي دانش

- نويسنده: پل مكنا - مترجم: كيوان سپانلو،لادن

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

من مي‌توانم شما را باهوش‌تر كنم

من مي‌توانم شما را باهوش‌تر كنم

ناشر : سيماي دانش

- نويسنده: پل مكنا - مترجم: كيوان سپانلو

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال