چگونه رفتارهاي خوب را به كودكم آموزش دهم؟

چگونه رفتارهاي خوب را به كودكم آموزش دهم؟

ناشر : نسل نوانديش

- نويسنده: استيفن گاربر - نويسنده: ماريان‌دانيلز گاربر

قیمت : ۳۹۹۰۰۰ ریال

چگونه رفتارهاي خوب را به كودكم آموزش دهم؟ (بيش از 1200 راهكار عملي براي حل مشكلات كودكان)

چگونه رفتارهاي خوب را به كودكم آموزش دهم؟ (بيش از 1200 راهكار عملي براي حل مشكلات كودكان)

ناشر : نسل نوانديش

- نويسنده: استيفن گاربر - مترجم: شمس الدين

قیمت : ۴۹۹۰۰۰ ریال