تحليل كيفيت سود بر اساس چرخه عمر

تحليل كيفيت سود بر اساس چرخه عمر

ناشر : آريا دانش

- نويسنده: ليلا فرجام

قیمت : ۰ ریال

چرخ چرخ دوچرخه

چرخ چرخ دوچرخه

ناشر : موسسه نشر شهر

- نويسنده: زهره مسكني - تصويرگر: سوده بني‌كمالي

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال

چرخه سود

چرخه سود

ناشر : كليد آموزش

- نويسنده: آنيك سينگال - نويسنده: Anik Singal

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال


دوچرخه قرمز: كار و تلاش

دوچرخه قرمز: كار و تلاش

ناشر : محسن رجبي

- نويسنده: محسن رجبي - ويراستار: سودابه غرقي

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

رابطه بين چرخه تبديل وجه نقد و سودآوري

رابطه بين چرخه تبديل وجه نقد و سودآوري

ناشر : انتشارات موجك

- نويسنده: محمود آقاجاني

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال

روابط بين چرخه تبديل وجه نقد با سودآوري

روابط بين چرخه تبديل وجه نقد با سودآوري

ناشر : سنجش و دانش

- نويسنده: مريم طالع زاري

قیمت : ۰ ریال


فروش با سيستم چرخه سود

فروش با سيستم چرخه سود

ناشر : انتشارات كليد آموزش

- نويسنده: آنيك سينگال - نويسنده: Anik Singal

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال