پروژه‌هاي پيشرفته ميكروكنترلرهاي PIC به زبان C

پروژه‌هاي پيشرفته ميكروكنترلرهاي PIC به زبان C

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد

- نويسنده: ابراهيم دوغان - مترجم: امين ايمانيان

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال