پدر پول‌دار، پدر بي‌پول

پدر پول‌دار، پدر بي‌پول

ناشر : پديده دانش

- نويسنده: ‏‫ راب‍رت‌ تي.‬ ك‍ي‍وس‍اك‍ي‌ - نويسنده: Robert T. Kiyosaki

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال

نكته‌هاي طلايي پدر پول‌دار، پدر بي‌پول

نكته‌هاي طلايي پدر پول‌دار، پدر بي‌پول

ناشر : راستين

- نويسنده: غلامرضا جامعي

قیمت : ۰ ریال