1000 پرسش چهارگزينه‌اي فيزيك دوره راهنمايي

1000 پرسش چهارگزينه‌اي فيزيك دوره راهنمايي

ناشر : ازهران

- نويسنده: مصطفي ولي‌زاده

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال

133 نفر آخر: خاطرات آزاده جانباز شريف صابري

133 نفر آخر: خاطرات آزاده جانباز شريف صابري

ناشر : شركت انتشارات سوره مهر

- تدوين: محسن سنچولي‌پردل

قیمت : ۲۹۰۰۰ ریال


۹۹۹ كليدواژه كاربردي علوم انساني

۹۹۹ كليدواژه كاربردي علوم انساني

ناشر : اوستا فراهاني

- نويسنده: غلامرضا رسولي‌زاده

قیمت : ۰ ریال


آزادي، عشق و مسئوليت‌پذيري

آزادي، عشق و مسئوليت‌پذيري

ناشر : فراانگيزش

- گردآورنده: جعفر قرباني - گردآورنده: علي سلماني‌زاده‌فهندري

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریال


آسفالتين و مباني شبيه‌سازي مولكولي آن

آسفالتين و مباني شبيه‌سازي مولكولي آن

ناشر : نشر علوم كاربردي

- نويسنده: رضا امين‌زاده

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

آشنايي با ژنتيك كمي

آشنايي با ژنتيك كمي

ناشر : مركزنشردانشگاهي

- نويسنده: داگلاس‌دسكات فالكنر - مترجم: مصطفي ولي‌زاده

قیمت : ۱۴۸۰۰۰ ریال

آشنايي با نانو لوله‌هاي كربني( خواص، روشهاي توليد و كاربردها )

آشنايي با نانو لوله‌هاي كربني( خواص، روشهاي توليد و كاربردها )

ناشر : البرز فردانش

- نويسنده: مريم حيدرزاده

قیمت : ۰ ریال