آنچه اتفاق افتاد

آنچه اتفاق افتاد

ناشر : نسل نوانديش

- نويسنده: ه‍ي‍لاري‌ راده‍ام‌ ك‍ل‍ي‍ن‍ت‍ون‌ - نويسنده: Hillary Rodham Clinton

قیمت : ۴۱۹۰۰۰ ریال

آنچه اتفاق افتاد

آنچه اتفاق افتاد

ناشر : نشر شمشاد

- نويسنده: ه‍ي‍لاري‌ راده‍ام‌ ك‍ل‍ي‍ن‍ت‍ون‌ - نويسنده: Hillary Rodham Clinton

قیمت : ۰ ریال

آن‎چه رخ داد

آن‎چه رخ داد

ناشر : انتشارات ميلكان

- نويسنده: ه‍ي‍لاري‌ راده‍ام‌ ك‍ل‍ي‍ن‍ت‍ون‌ - نويسنده: Hillary Rodham Clinton

قیمت : ۰ ریال


آنچه كه رخ داد

آنچه كه رخ داد

ناشر : آريابان

- نويسنده: ه‍ي‍لاري‌ راده‍ام‌ ك‍ل‍ي‍ن‍ت‍ون‌ - نويسنده: Hillary Rodham Clinton

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال

انتخاب‌هاي سخت

انتخاب‌هاي سخت

ناشر : انتشارات ميلكان

- نويسنده: ه‍ي‍لاري‌ راده‍ام‌ ك‍ل‍ي‍ن‍ت‍ون‌ - نويسنده: Hillary Rodham Clinton

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال

‏‫انتخاب‌هاي سخت‮

‏‫انتخاب‌هاي سخت‮

ناشر : نشر هستان

- نويسنده: ه‍ي‍لاري‌ راده‍ام‌ ك‍ل‍ي‍ن‍ت‍ون‌ - نويسنده: Hillary Rodham Clinton

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال


چه اتفاقي افتاد : روايت كلينتون از شكست در انتخابات

چه اتفاقي افتاد : روايت كلينتون از شكست در انتخابات

ناشر : ستاك

- نويسنده: ه‍ي‍لاري‌ راده‍ام‌ ك‍ل‍ي‍ن‍ت‍ون‌ - نويسنده: Hillary Rodham Clinton

قیمت : ۰ ریال

گزينه‌هاي دشوار‏‫: وزير امور خارجه ايالات متحده امريكا ۲۰۱۲-۲۰۰۹‬

گزينه‌هاي دشوار‏‫: وزير امور خارجه ايالات متحده امريكا ۲۰۱۲-۲۰۰۹‬

ناشر : اطلاعات

- نويسنده: ه‍ي‍لاري‌ راده‍ام‌ ك‍ل‍ي‍ن‍ت‍ون‌ - نويسنده: Hillary Rodham Clinton

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال

هيلاري كلينتون كيست؟

هيلاري كلينتون كيست؟

ناشر : سمن

- نويسنده: هيثر الكساندر - نويسنده: Heather Alexander

قیمت : ۰ ریال