پرديس علمي تفريحي همساز با اقليم

پرديس علمي تفريحي همساز با اقليم

ناشر : طحان

- نويسنده: مهدي يعقوبي

قیمت : ۰ ریال

تنظيم شرايط همساز با بوم و اقليم ايران (اقليم، معماري و انرژي)

تنظيم شرايط همساز با بوم و اقليم ايران (اقليم، معماري و انرژي)

ناشر : كلهر

- نويسنده: مرتضي صديق - نويسنده: مهدي اختركاوان

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال

توسعه مسكن همساز با توسعه پايدار

توسعه مسكن همساز با توسعه پايدار

ناشر : دانشگاه تهران

- نويسنده: محمدمهدي محمودي

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال


طراحي مجتمع تجاري، تفريحي و رفاهي بارويكرد معماري پايدار و همساز باطبيعت

طراحي مجتمع تجاري، تفريحي و رفاهي بارويكرد معماري پايدار و همساز باطبيعت

ناشر : موسسه انديشه كامياب ايرانيان

- نويسنده: مهدي عطائيان

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

معماري همساز با اقليم

معماري همساز با اقليم

ناشر : نوشه

- نويسنده: الهه معيني

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال


معماري همساز با اقليم

معماري همساز با اقليم

ناشر : يزدا

- نويسنده: م‍ح‍م‍د رض‍ا س‍ل‍طان‍دوس‍ت‌

قیمت : ۰ ریال

معماري همساز با اقليم

معماري همساز با اقليم

ناشر : آقاي كتاب

- نويسنده: فرشاد مفاخر

قیمت : ۰ ریال

معماري همساز با اقليم در كوير

معماري همساز با اقليم در كوير

ناشر : توانگران

- نويسنده: سيدمحمدحسين رضوي‌نيا

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


معماري همساز با اقليم معتدل و مرطوب

معماري همساز با اقليم معتدل و مرطوب

ناشر : شاپرك سرخ

- نويسنده: مهري آذرخش

قیمت : ۰ ریال

معماري همساز با دفاع غيرعامل (با واكاوي در سبك‌هاي معماري جهان)

معماري همساز با دفاع غيرعامل (با واكاوي در سبك‌هاي معماري جهان)

ناشر : بوستان حميد

- نويسنده: مهدي بيطرفان - نويسنده: مصطفي فرزام‌شاد

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

مقدمه‌اي بر مسجد همساز با دفاع غيرعامل

مقدمه‌اي بر مسجد همساز با دفاع غيرعامل

ناشر : موسسه انتشاراتي جهان جام‌جم

- نويسنده: ‏‫ جلال‬ ‏‫نخعي‬

قیمت : ۰ ریال