تاريخ تجدد ژاپن

تاريخ تجدد ژاپن

ناشر : موسسه فرهنگي - هنري جهان كتاب

- نويسنده: ه‍اش‍م‌ رج‍ب‌زاده‌

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

خواجه رشيدالدين فضل‌الله همداني

خواجه رشيدالدين فضل‌الله همداني

ناشر : دفتر پژوهشهاي فرهنگي

- نويسنده: هاشم رجب‌زاده - ويراستار: حسن باستاني‌راد

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

سفرنامه ايران و قفقاز و تركستان ياسوماسا فوكوشيما اميرلشكر ژاپني

سفرنامه ايران و قفقاز و تركستان ياسوماسا فوكوشيما اميرلشكر ژاپني

ناشر : دفتر پژوهشهاي فرهنگي

- نويسنده: ياسوماسا فوكوشيما - مترجم: هاشم رجب‌زاده

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال


سفرنامه يه‌ناگا تويوكيچي در ايران و آناطولي (1317 ه.ق./1899 م.) ژاپن و تجارت ترياك در پايان قرن نوزده

سفرنامه يه‌ناگا تويوكيچي در ايران و آناطولي (1317 ه.ق./1899 م.) ژاپن و تجارت ترياك در پايان قرن نوزده

ناشر : طهوري

- نويسنده: تويوكيچي يه‌نا‌گا - مترجم: هاشم رجب‌زاده

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال

سفرنامه يوشيدا ماساهارو: نخستين فرستاده ژاپن به ايران (1297 ه-ق./1880م.)

سفرنامه يوشيدا ماساهارو: نخستين فرستاده ژاپن به ايران (1297 ه-ق./1880م.)

ناشر : به نشر(انتشارات آستان قدس رضوي)

- نويسنده: يوشيدا ماساهارو - مترجم: هاشم رجب‌زاده

قیمت : ۹۹۰۰۰ ریال


گل صد برگ: گزيده‌اي از شعرهاي كهن ژاپن (مانيوء شو)

گل صد برگ: گزيده‌اي از شعرهاي كهن ژاپن (مانيوء شو)

ناشر : جهان كتاب

- نويسنده: يوكو فوجيموتو - مترجم: هاشم رجب‌زاده

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

گل صد برگ: گزيده‌اي از شعرهاي كهن ژاپن (مانيوء شو)

گل صد برگ: گزيده‌اي از شعرهاي كهن ژاپن (مانيوء شو)

ناشر : جهان كتاب

- نويسنده: يوكو فوجيموتو - مترجم: هاشم رجب‌زاده

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

گيلان: در سفرنامه‌ها و پژوهش‌نامه‌هاي ژاپني

گيلان: در سفرنامه‌ها و پژوهش‌نامه‌هاي ژاپني

ناشر : فرهنگ ايليا

- نويسنده: هاشم رجب‌زاده

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال


مجموعه اطفال مرجع 93

مجموعه اطفال مرجع 93

ناشر : رهپويان شريف

- نويسنده: مسعود هاشم‌زاده‌اصفهاني - نويسنده: مريم رجب‌نژاد

قیمت : ۹۰۰۰۰۰ ریال

مجموعه اطفال مرجع 93

مجموعه اطفال مرجع 93

ناشر : رهپويان شريف

- نويسنده: مسعود هاشم‌زاده‌اصفهاني - نويسنده: مريم رجب‌نژاد

قیمت : ۹۰۰۰۰۰ ریال

مجموعه اطفال مرجع 93

مجموعه اطفال مرجع 93

ناشر : رهپويان شريف

- نويسنده: مسعود هاشم‌زاده‌اصفهاني - نويسنده: مريم رجب‌نژاد

قیمت : ۹۰۰۰۰۰ ریال