الگو و برش به روش متري: لباس كودك و نوجوان دختران: 2 تا 14 سال، پسران 2 تا 17 سال

الگو و برش به روش متري: لباس كودك و نوجوان دختران: 2 تا 14 سال، پسران 2 تا 17 سال

ناشر : نشر قطره

- نويسنده: وينفرد آلدريچ - مترجم: نيره يونسي

قیمت : ۴۸۰۰۰۰ ریال

الگو و برش به روش متريك لباس مردانه

الگو و برش به روش متريك لباس مردانه

ناشر : نشر قطره

- نويسنده: وينفرد آلدريچ - مترجم: نيره يونسي

قیمت : ۴۸۰۰۰۰ ریال

الگو و برش به روش متريك لباس مردانه

الگو و برش به روش متريك لباس مردانه

ناشر : نشر قطره

- نويسنده: وينفرد آلدريچ - مترجم: نيره يونسي

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال