آشنايي با بناهاي تاريخي: رشته نقشه‌كشي معماري: گروه تحصيلي هنر: زمينه خدمات

آشنايي با بناهاي تاريخي: رشته نقشه‌كشي معماري: گروه تحصيلي هنر: زمينه خدمات

ناشر : موسسه‌ فرهنگي‌ مدرسه ‌برهان

- نويسنده: ويدا تقوايي

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال


آموزش مهارت فني درجه 2: رسم فني: نقشه‌كشي ساختمان (معماري)

آموزش مهارت فني درجه 2: رسم فني: نقشه‌كشي ساختمان (معماري)

ناشر : آيلار

- نويسنده: محمدرضا كاظميان‌فر

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

امتحانات نهايي نقشه‌كشي معماري: فني و حرفه‌اي

امتحانات نهايي نقشه‌كشي معماري: فني و حرفه‌اي

ناشر : چهارخونه

- ويراستار: روزبه روزبهاني

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال


امتحانات نهايي نقشه‌كشي معماري: فني و حرفه‌اي

امتحانات نهايي نقشه‌كشي معماري: فني و حرفه‌اي

ناشر : چهارخونه

- ويراستار: روزبه روزبهاني

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

تاريخ هنر ايران: كليه رشته‌هاي هنر (به استثناي رشته نقشه‌كشي و معماري) گروه تحصيلي هنر زمينه خدمات شاخه آموزش فني و حرفه‌اي

تاريخ هنر ايران: كليه رشته‌هاي هنر (به استثناي رشته نقشه‌كشي و معماري) گروه تحصيلي هنر زمينه خدمات شاخه آموزش فني و حرفه‌اي

ناشر : موسسه‌ فرهنگي‌ مدرسه ‌برهان

- نويسنده: نصرالله تسليمي - نويسنده: مجيد نيكويي

قیمت : ۱۰۵۰۰۰ ریال

تاريخ هنر جهان: كليه رشته‌هاي هنر (به استثناي رشته نقشه‌كشي معماري) زمينه خدمات، شاخه آموزش فني و حرفه‌اي شماره درس 3433

تاريخ هنر جهان: كليه رشته‌هاي هنر (به استثناي رشته نقشه‌كشي معماري) زمينه خدمات، شاخه آموزش فني و حرفه‌اي شماره درس 3433

ناشر : موسسه‌ فرهنگي‌ مدرسه ‌برهان

- نويسنده: محمدتقي ناصحي - نويسنده: علي كنشلو

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


ترسيم فني و نقشه‌كشي ساختمان - معماري

ترسيم فني و نقشه‌كشي ساختمان - معماري

ناشر : الياس

- نويسنده: محمد ديدبان

قیمت : ۳۴۰۰۰۰ ریال

تمرينات كاربردي اتوكد (معماري، عمران، مكانيك، طراحي صنعتي، نقشه‌كشي) مطابق با استاندارد جديد ...

تمرينات كاربردي اتوكد (معماري، عمران، مكانيك، طراحي صنعتي، نقشه‌كشي) مطابق با استاندارد جديد ...

ناشر : پيك فرهنگ

- نويسنده: ندا حقيقي‌هرندي - نويسنده: فريبا دادگر

قیمت : ۸۸۰۰۰ ریال