نحوه تهيه و تنظيم صورتهاي مالي از روي مدارك ناقص

نحوه تهيه و تنظيم صورتهاي مالي از روي مدارك ناقص

ناشر : سازمان‌ حسابرسي‌ مركز تحقيقات ‌تخصصي‌ حسابداري ‌و حسابرسي

- مترجم: عباس ارباب‌سليماني - مترجم: نظام‌الدين ملك‌آرايي

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال