آزمون آزمايشي شماره (4) مهندسي كامپيوتر (معماري كامپيوتر، هوش مصنوعي، نرم‌افزار، الگوريتم و محاسبات) با پاسخ تشريحي

آزمون آزمايشي شماره (4) مهندسي كامپيوتر (معماري كامپيوتر، هوش مصنوعي، نرم‌افزار، الگوريتم و محاسبات) با پاسخ تشريحي

ناشر : مدرسان شريف

- گردآورنده: دپارتمان مجموعه مهندسي كامپيوتر مدرسان شريف

قیمت : ۳۴۰۰۰ ریال


آشنايي با نرم‌افزارهاي شبيه‌سازي مهندسي ترافيك

آشنايي با نرم‌افزارهاي شبيه‌سازي مهندسي ترافيك

ناشر : آواي فهيم

- نويسنده: حميد يزدان‌پناه - نويسنده: مرتضي خشايي‌پور

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

آشنايي با نرم‌افزارهاي كاربردي در مهندسي ژنتيك

آشنايي با نرم‌افزارهاي كاربردي در مهندسي ژنتيك

ناشر : انتشارات دانشجو

- نويسنده: زهرا شيرازي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

آشنايي با نرم‌افزارهاي مهندسي آب

آشنايي با نرم‌افزارهاي مهندسي آب

ناشر : كنكاش

- نويسنده: مصطفي گودرزي - نويسنده: شكراله آبسالان

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


آموزش جامع نرم‌افزارهاي كاربردي مهندسي آب = WaterGEMS V3 & 8, HAMMER V8i, HEC - HMS 3.5

آموزش جامع نرم‌افزارهاي كاربردي مهندسي آب = WaterGEMS V3 & 8, HAMMER V8i, HEC - HMS 3.5

ناشر : ‏‫ ناقوس

- نويسنده: علي محمودي - نويسنده: محسن نصرالهي

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

‏‫آموزش جامع نرم‌افزارهاي مهندسي زهكشي

‏‫آموزش جامع نرم‌افزارهاي مهندسي زهكشي

ناشر : موسسه آموزشي تاليفي ارشدان

قیمت : ۰ ریال

آموزش كاربرد نرم‌افزار ArcGIS در مهندسي آب و فاضلاب

آموزش كاربرد نرم‌افزار ArcGIS در مهندسي آب و فاضلاب

ناشر : ديباگران تهران

- نويسنده: عليرضا اسددخت

قیمت : ۰ ریال


آموزش كاربرد نرم‌افزار ArcGIS در مهندسي آب و فاضلاب

آموزش كاربرد نرم‌افزار ArcGIS در مهندسي آب و فاضلاب

ناشر : ديباگران تهران

- نويسنده: عليرضا اسددخت

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

آموزش كاربردي نرم‌افزار FLAC 3D version4 (جهت استفاده مهندسين مكانيك سنگ، معدن، عمران و زمين‌شناسي مهندسي)

آموزش كاربردي نرم‌افزار FLAC 3D version4 (جهت استفاده مهندسين مكانيك سنگ، معدن، عمران و زمين‌شناسي مهندسي)

ناشر : جهاد دانشگاهي ( واحد صنعتي اصفهان )

- نويسنده: مرتضي كرمي - نويسنده: بهنام ابره

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال