برنامه‌ريزي حمل و نقل و مهندسي ترافيك به همراه مروري بر آمار و احتمالات

برنامه‌ريزي حمل و نقل و مهندسي ترافيك به همراه مروري بر آمار و احتمالات

ناشر : كتاب آوا

- نويسنده: زهرا شاه‌حسيني - نويسنده: ميلاد حقاني

قیمت : ۵۵۰۰۰۰ ریال


مهندسي راه و ترافيك

مهندسي راه و ترافيك

ناشر : جهاد دانشگاهي ‌واحد تهران

- نويسنده: نيكلاس گاربر - نويسنده: لستر هول

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال