مهارت‌هاي مديريتي براي مديران جديد

مهارت‌هاي مديريتي براي مديران جديد

ناشر : انتشارات بوك

- نويسنده: محسن محمديان ساروي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

مهارت‌هاي مديريتي براي مديران جديد

مهارت‌هاي مديريتي براي مديران جديد

ناشر : آرون

- نويسنده: ‏‫كارول دبليو.‬ اليس - نويسنده: Carol W. Ellis

قیمت : ۲۱۰۰۰۰ ریال