مهارت‌هاي فروش موفق

مهارت‌هاي فروش موفق

ناشر : نسل نوانديش

- نويسنده: ريچارد دني - مترجم: محمدابراهيم گوهريان

قیمت : ۴۹۰۰۰ ریال