101 بازي براي آموزش مهارت‌هاي زندگي به كودكان 9 تا 15 سال

101 بازي براي آموزش مهارت‌هاي زندگي به كودكان 9 تا 15 سال

ناشر : ياقوت سپاهان

- نويسنده: برند بيدگرابر - مترجم: امير جهانيان‌نجف‌آبادي

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال

101 بازي مهارت‌هاي زندگي: ويژه دانش‌آموزان 9 تا 15 سال و قابل استفاده‌ي اوليا و مربيان گرامي

101 بازي مهارت‌هاي زندگي: ويژه دانش‌آموزان 9 تا 15 سال و قابل استفاده‌ي اوليا و مربيان گرامي

ناشر : ابوعطا

- نويسنده: برني بادگروبر - مترجم: مهسار مشتاق

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

‏‫۱۰۱ روش براي آموزش مهارت‌هاي اجتماعي به كودكان‬‬

‏‫۱۰۱ روش براي آموزش مهارت‌هاي اجتماعي به كودكان‬‬

ناشر : زندگي تازه

- نويسنده: ‏‫لارنس اي.‬ شپيرو - نويسنده: Lawrence E. Shapiro

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال


آداب معاشرت و مهارت‌هاي زندگي

آداب معاشرت و مهارت‌هاي زندگي

ناشر : دانشگاه افسري و تربيت پاسداري امام حسين(ع)

- نويسنده: احمد شعباني‌سرخني

قیمت : ۴۵۰۰۰۰۰ ریالآرام جان( گام به گام با مهارت‌هاي زندگي يونيسف)

آرام جان( گام به گام با مهارت‌هاي زندگي يونيسف)

ناشر : انتشارات آموزشي و پژوهشي بوعلي

- نويسنده: عفت صالح بيگي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

آرامش از آن توست: مهارت‌هاي كسب آرامش و موفقيت در زندگي

آرامش از آن توست: مهارت‌هاي كسب آرامش و موفقيت در زندگي

ناشر : پاپريك

- نويسنده: مسعود ياهو

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال