۲۰ توصيه براي علاقه‌مندان به بازيگري

۲۰ توصيه براي علاقه‌مندان به بازيگري

ناشر : شركت پيشرو فناوري قايد

- نويسنده: شهرام نپوري‌زاده

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال


اتودهاي ملديك و پيش‌رونده براي ويلن اپوس 36 مازاز: 18 تمرين هنرمندانه

اتودهاي ملديك و پيش‌رونده براي ويلن اپوس 36 مازاز: 18 تمرين هنرمندانه

ناشر : چنگ

- نويسنده: فرئول مازاس - به‌اهتمام: علي برلياني

قیمت : ۶۵۰۰۰ ریال

اتودهاي ملديك و پيش‌رونده براي ويلن اپوس 36 مازاز: 27 تمرين هوشمندانه

اتودهاي ملديك و پيش‌رونده براي ويلن اپوس 36 مازاز: 27 تمرين هوشمندانه

ناشر : چنگ

- نويسنده: فرئول مازاس - به‌اهتمام: علي برلياني

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال


اسكندر مقدوني: بر عليه امپراتوري هخامنشيان 323 تا 334 پيش از ميلاد

اسكندر مقدوني: بر عليه امپراتوري هخامنشيان 323 تا 334 پيش از ميلاد

ناشر : سبزان

- نويسنده: جان واري - مترجم: محمد آقاجري

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

افزايش توانمندي‌هاي ذهني كودكان بر اساس آزمون وكسلر پيش از دبستان (WPPSI)

افزايش توانمندي‌هاي ذهني كودكان بر اساس آزمون وكسلر پيش از دبستان (WPPSI)

ناشر : توليد علم

- نويسنده: ناصر زارعي‌شمس‌آبادي

قیمت : ۰ ریال