اصول و مباني مكانيك پرواز بالگردها

اصول و مباني مكانيك پرواز بالگردها

ناشر : شركت پيشرو فناوري قائد

- تدوين: فريد شاهميري

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

سؤالات بخش اول مهندسي هوافضا - مكانيك پرواز و كنترل زمينه ماهواره كد (2334) دكتري 93 به همراه پاسخ‌هاي تشريحي

سؤالات بخش اول مهندسي هوافضا - مكانيك پرواز و كنترل زمينه ماهواره كد (2334) دكتري 93 به همراه پاسخ‌هاي تشريحي

ناشر : مدرسان برتر

- نويسنده: دپارتمان‌مهندسي‌هوافضامدرسان‌برتر

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

سري كتاب‌هاي آزمون ورودي دكتراي تخصصي (PH.D) مهندسي هوافضا (مكانيك پرواز و كنترل ماهواره)

سري كتاب‌هاي آزمون ورودي دكتراي تخصصي (PH.D) مهندسي هوافضا (مكانيك پرواز و كنترل ماهواره)

ناشر : دانش بيگي

- گردآورنده: احسان ضياء‌دهكردي - گردآورنده: مسعود ميرزايي‌تشنيزي

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال


سوالات بخش چهارم مهندسي هوافضا - مكانيك پرواز (كد 2334) دكتري 93 به همراه پاسخ‌ تشريحي

سوالات بخش چهارم مهندسي هوافضا - مكانيك پرواز (كد 2334) دكتري 93 به همراه پاسخ‌ تشريحي

ناشر : مدرسان برتر

- گردآورنده: دپارتمان‌مهندسي‌هوافضامدرسان‌برتر

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

سوالات بخش دوم مهندسي هوافضا مكانيك پرواز كد (2334) دكتري 93 به همراه پاسخ‌هاي تشريحي

سوالات بخش دوم مهندسي هوافضا مكانيك پرواز كد (2334) دكتري 93 به همراه پاسخ‌هاي تشريحي

ناشر : مدرسان برتر

- نويسنده: دپارتمان مهندسي هوافضا مدرسان برتر

قیمت : ۱۰۵۰۰۰ ریال

سوالات بخش سوم مهندسي هوافضا - مكانيك پرواز (كد 2334) دكتري 93 به همراه پاسخ‌ تشريحي

سوالات بخش سوم مهندسي هوافضا - مكانيك پرواز (كد 2334) دكتري 93 به همراه پاسخ‌ تشريحي

ناشر : مدرسان برتر

- نويسنده: دپارتمان‌مهندسي‌هوافضامدرسان‌برتر

قیمت : ۱۰۶۰۰۰ ریال


سوالات تاليفي مجموعه مهندسي هوا و فضا - مكانيك پرواز با پاسخ‌هاي تشريحي (دكتري)

سوالات تاليفي مجموعه مهندسي هوا و فضا - مكانيك پرواز با پاسخ‌هاي تشريحي (دكتري)

ناشر : مدرسان برتر

- نويسنده: دپارتمان‌هوافضامدرسان‌برتر

قیمت : ۱۰۴۰۰۰ ریال

سوالات و پاسخنامه (بخش اول) دكتري مهندسي هوا فضا - مكانيك پرواز كد (2334)

سوالات و پاسخنامه (بخش اول) دكتري مهندسي هوا فضا - مكانيك پرواز كد (2334)

ناشر : مهرپويا مهراس

- نويسنده: دپارتمان هوافضا مهرپويا مهراس

قیمت : ۱۳۳۰۰۰ ریال

سوالات و پاسخنامه (بخش سوم) دكتري مهندسي هوا فضا - مكانيك پرواز كد (2334)

سوالات و پاسخنامه (بخش سوم) دكتري مهندسي هوا فضا - مكانيك پرواز كد (2334)

ناشر : مهرپويا مهراس

- نويسنده: دپارتمان هوافضا مهرپويا مهراس

قیمت : ۱۲۱۰۰۰ ریال