آزمايشگاه مدارهاي منطقي (قابل استفاده براي كليه‌ي دانشجويان رشته برق و كامپيوتر)

آزمايشگاه مدارهاي منطقي (قابل استفاده براي كليه‌ي دانشجويان رشته برق و كامپيوتر)

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي (واحد نيشابور)

- نويسنده: علي معماري - نويسنده: طيبه فيضي

قیمت : ۴۸۰۰۰ ریال

‏‫آزمايشگاه مدارهاي منطقي و معماري كامپيوتر

‏‫آزمايشگاه مدارهاي منطقي و معماري كامپيوتر

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهر قدس

- نويسنده: ماني زارعي

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

آزمايشگاه معماري كامپيوتر (قابل استفاده براي كليه‌ي دانشجويان رشته برق و كامپيوتر)

آزمايشگاه معماري كامپيوتر (قابل استفاده براي كليه‌ي دانشجويان رشته برق و كامپيوتر)

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي (واحد نيشابور)

- نويسنده: علي معماري - نويسنده: طيبه فيضي

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال


آزمون آزمايشي شماره (4) مهندسي كامپيوتر (معماري كامپيوتر، هوش مصنوعي، نرم‌افزار، الگوريتم و محاسبات) با پاسخ تشريحي

آزمون آزمايشي شماره (4) مهندسي كامپيوتر (معماري كامپيوتر، هوش مصنوعي، نرم‌افزار، الگوريتم و محاسبات) با پاسخ تشريحي

ناشر : مدرسان شريف

- گردآورنده: دپارتمان مجموعه مهندسي كامپيوتر مدرسان شريف

قیمت : ۳۴۰۰۰ ریال


تشريح كامل مسائل معماري كامپيوتر

تشريح كامل مسائل معماري كامپيوتر

ناشر : پرسون

- نويسنده: سيدمحمد صدرالساداتي - نويسنده: سجاد فولادي‌قلعه

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

تشريح كامل مسائل معماري كامپيوتر موريس مانو

تشريح كامل مسائل معماري كامپيوتر موريس مانو

ناشر : فروزش

- نويسنده: بهروز فتحي

قیمت : ۵۵۰۰۰ ریال


تشريح مسائل معماري كامپيوتر براساس كتاب موريس مانو

تشريح مسائل معماري كامپيوتر براساس كتاب موريس مانو

ناشر : سهادانش

- نويسنده: آرش حبيبي - نويسنده: اميرهوشنگ صادقي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

درس و كنكور معماري كامپيوتر: ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد كامپيوتر (كليه گرايشها)...

درس و كنكور معماري كامپيوتر: ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد كامپيوتر (كليه گرايشها)...

ناشر : گسترش علوم پايه

- نويسنده: حميدرضا مقسمي - نويسنده: كامبيز جمعدار

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال