"امام علي، صداي عدالت انسانيت": علي (ع) و حوادث عصر خود، علي (ع) و قوميت عربي

"امام علي، صداي عدالت انسانيت": علي (ع) و حوادث عصر خود، علي (ع) و قوميت عربي

ناشر : موسسه ‌انتشارات ‌فراهاني

- نويسنده: جورج جرداق - مترجم: مصطفي زماني

قیمت : ۷۵۰۰۰۰ ریال

آشنايي با استشراق و اسلام شناسي غربيان

آشنايي با استشراق و اسلام شناسي غربيان

ناشر : مركز بين‌المللي ترجمه و نشر المصطفي(ص)

- نويسنده: م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ زم‍ان‍ي‌

قیمت : ۰ ریال

اخلاق حرفه‌اي (با رويكرد تجاري ، سازماني)

اخلاق حرفه‌اي (با رويكرد تجاري ، سازماني)

ناشر : نشر چهار درخت

- نويسنده: مصطفي شيرمهنجي

قیمت : ۰ ریال


اخلاق سازماني و اخلاق كسب و كار

اخلاق سازماني و اخلاق كسب و كار

ناشر : انتشارات صالحيان

- نويسنده: مصطفي قنبري

قیمت : ۰ ریال

ارتباط با خدا: همراه با زيارت عاشورا، دعاي كميل ...

ارتباط با خدا: همراه با زيارت عاشورا، دعاي كميل ...

ناشر : انتشارات زيارت

- نويسنده: م‍ص‍طف‍ي‌ زم‍ان‍ي‌ وج‍دان‍ي‌

قیمت : ۰ ریال

امكان‌سنجي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و مدل‌سازي طرح تجاري با نرم‌افزار Microsoft Excel

امكان‌سنجي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و مدل‌سازي طرح تجاري با نرم‌افزار Microsoft Excel

ناشر : ‏‫ ناقوس

- نويسنده: مصطفي زماني - نويسنده: وحيد آزادمنش

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال


بالندگي سازماني

بالندگي سازماني

ناشر : سخنوران

- نويسنده: مصطفي ملازهي

قیمت : ۰ ریال

تحليلي بر رفتار شهروندي سازماني

تحليلي بر رفتار شهروندي سازماني

ناشر : سخنوران

- نويسنده: مصطفي امامي - نويسنده: محسن عباسي

قیمت : ۳۷۰۰۰ ریال


تفسير قرآن كريم: تفسير سوره بقره آيات: 16-24

تفسير قرآن كريم: تفسير سوره بقره آيات: 16-24

ناشر : موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره)

- نويسنده: سيدمصطفي خميني - مترجم: مسلم زماني

قیمت : ۲۳۰۰۰۰ ریال

تفسير قرآن كريم: تفسير سوره بقره آيات: 25-46

تفسير قرآن كريم: تفسير سوره بقره آيات: 25-46

ناشر : موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره)

- نويسنده: سيدمصطفي خميني - مترجم: مسلم زماني

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

تفكر استراتژيك و مديريت تحول: ديدگاه‌هاي بين‌المللي درباره پويايي سازماني

تفكر استراتژيك و مديريت تحول: ديدگاه‌هاي بين‌المللي درباره پويايي سازماني

ناشر : رسا

- نويسنده: رالف.دي استيسي - مترجم: مصطفي جعفري

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال