آزمون‌هاي سنجش زوجين: (مشاوره پيش از ازدواج)

آزمون‌هاي سنجش زوجين: (مشاوره پيش از ازدواج)

ناشر : انتشارات محقق اردبيلي

- نويسنده: اسماعيل صدري

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

اصول مشاوره پيش از ازدواج

اصول مشاوره پيش از ازدواج

ناشر : ويرايش

- نويسنده: ساندرا‌ال سرن - مترجم: مهرداد فيروزبخت

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال


دو كوچه قبل از بله: آموزش‌هاي پيش از ازدواج

دو كوچه قبل از بله: آموزش‌هاي پيش از ازدواج

ناشر : آستان قدس رضوي،موسسه خدمات مشاوره‌اي جوانان و پژوهش‌هاي اجتماعي

- نويسنده: سيدعلي پورحسيني

قیمت : ۳۵۰۰۰ ریال

روان‌شناسي و مشاوره پيش از ازدواج

روان‌شناسي و مشاوره پيش از ازدواج

ناشر : وانيا

- نويسنده: محمد‌حسن فاطمي راد

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال


مباني مشاوره پيش از ازدواج: راهنماي آسان مشاوران ازدواج

مباني مشاوره پيش از ازدواج: راهنماي آسان مشاوران ازدواج

ناشر : علم

- نويسنده: ساندرا‌لوي سيرن - مترجم: مريم محمودي‌مهر

قیمت : ۲۷۰۰۰۰ ریال

مشاوره پيش از ازدواج

مشاوره پيش از ازدواج

ناشر : انسان برتر

- نويسنده: آنجلا اسكورتو - نويسنده: Angela Skurtu

قیمت : ۰ ریال

مشاوره پيش از ازدواج

مشاوره پيش از ازدواج

ناشر : سطر و قلم

- نويسنده: مريم خامه - نويسنده: Mariam Khame

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


مشاوره پيش از ازدواج

مشاوره پيش از ازدواج

ناشر : سده دانش

- نويسنده: آنجلا اسكورتو - نويسنده: Angela Skurtu

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال

‏‫مشاوره پيش از ازدواج ( نظريه و كاربست ) با معرفي رويكرد عوامل خطر ( ريسك فاكتورها )‮‬

‏‫مشاوره پيش از ازدواج ( نظريه و كاربست ) با معرفي رويكرد عوامل خطر ( ريسك فاكتورها )‮‬

ناشر : ‏‫ انتشارات بات‮‬

- نويسنده: حبيب‌الله اكبري

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مشاوره پيش از ازدواج (راهنمايي براي متخصصان)

مشاوره پيش از ازدواج (راهنمايي براي متخصصان)

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد اصفهان

- نويسنده: آنجلا اسكورتو - نويسنده: Angela Skurtu

قیمت : ۰ ریال