مديريت اوقات فراغت و تفريحات سالم

مديريت اوقات فراغت و تفريحات سالم

ناشر : بامداد كتاب

- نويسنده: جورج توركيلدسن - مترجم: علي‌محمد صفانيا

قیمت : ۱۹۵۰۰۰ ریال

مديريت اوقات فراغت و تفريحات سالم

مديريت اوقات فراغت و تفريحات سالم

ناشر : نشر ورزش

- نويسنده: ج‍ورج‌ ت‍ورك‍ي‍ل‍دس‍ن‌ - نويسنده: George Torkildsen

قیمت : ۲۴۹۰۰۰ ریال