تصوف : خاستگاه، تاريخ و موضوعات وابسته(مجموعه مقالات)

تصوف : خاستگاه، تاريخ و موضوعات وابسته(مجموعه مقالات)

ناشر : ‏‫مركز دايره‌المعارف بزرگ اسلامي

- نويسنده: فاطمه لاجوردي

قیمت : ۰ ریال


جستارهايي در ميراث اسلامي: مجموعه مقالات، يادداشت‌ها، اسناد و متون: ويژه‌نامه تاريخ پزشكي و طب سنتي

جستارهايي در ميراث اسلامي: مجموعه مقالات، يادداشت‌ها، اسناد و متون: ويژه‌نامه تاريخ پزشكي و طب سنتي

ناشر : سفير اردهال

- به‌اهتمام: يوسف بيگ‌باباپور - به‌اهتمام: فريد قاسملو

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال


فضاهاي جديد در بافتهاي تاريخي: مجموعه مقالات دانشجويان كارشناسي ارشد معماري دانشگاه آزاد اسلامي قزوين

فضاهاي جديد در بافتهاي تاريخي: مجموعه مقالات دانشجويان كارشناسي ارشد معماري دانشگاه آزاد اسلامي قزوين

ناشر : چهارطاق

- نويسنده: جمال‌الدين سهيلي - نويسنده: نرگس اسمعيلي

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال


مجموعه مقالات «جهان در پيچ تاريخي، نقش جمهوري اسلامي ايران در هندسه جهاني قدرت»

مجموعه مقالات «جهان در پيچ تاريخي، نقش جمهوري اسلامي ايران در هندسه جهاني قدرت»

ناشر : ستاد فرماندهي كل قوا، مركز تحقيقات راهبردي دفاعي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات آل بويه (اوضاع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي)

مجموعه مقالات آل بويه (اوضاع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي)

ناشر : پژوهشكده تاريخ اسلام، انتشارات

قیمت : ۱۹۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات اولين همايش بين‌المللي ميراث مشترك ايران و عراق: تأملي بر تاريخ تعليم و تربيت اسلامي در عراق تا سقوط بغداد (656 ه)

مجموعه مقالات اولين همايش بين‌المللي ميراث مشترك ايران و عراق: تأملي بر تاريخ تعليم و تربيت اسلامي در عراق تا سقوط بغداد (656 ه)

ناشر : موسسه آل البيت (ع) لاحياء التراث

- تهيه و تنظيم: دبيرخانه اولين همايش بين‌المللي ميراث مشترك ايران

قیمت : ۰ ریال