تاريخ شفاهي انقلاب اسلامي : مجموعه مقالات نشست دهم

تاريخ شفاهي انقلاب اسلامي : مجموعه مقالات نشست دهم

ناشر : موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران

قیمت : ۰ ریال


تصوف : خاستگاه، تاريخ و موضوعات وابسته(مجموعه مقالات)

تصوف : خاستگاه، تاريخ و موضوعات وابسته(مجموعه مقالات)

ناشر : ‏‫مركز دايره‌المعارف بزرگ اسلامي

- نويسنده: فاطمه لاجوردي

قیمت : ۰ ریال

جستارهايي در ميراث اسلامي: مجموعه مقالات، يادداشت‌ها، اسناد و متون: ويژه‌نامه تاريخ پزشكي و طب سنتي

جستارهايي در ميراث اسلامي: مجموعه مقالات، يادداشت‌ها، اسناد و متون: ويژه‌نامه تاريخ پزشكي و طب سنتي

ناشر : سفير اردهال

- به‌اهتمام: يوسف بيگ‌باباپور - به‌اهتمام: فريد قاسملو

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریالفضاهاي جديد در بافتهاي تاريخي: مجموعه مقالات دانشجويان كارشناسي ارشد معماري دانشگاه آزاد اسلامي قزوين

فضاهاي جديد در بافتهاي تاريخي: مجموعه مقالات دانشجويان كارشناسي ارشد معماري دانشگاه آزاد اسلامي قزوين

ناشر : چهارطاق

- نويسنده: جمال‌الدين سهيلي - نويسنده: نرگس اسمعيلي

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات «جهان در پيچ تاريخي، نقش جمهوري اسلامي ايران در هندسه جهاني قدرت»

مجموعه مقالات «جهان در پيچ تاريخي، نقش جمهوري اسلامي ايران در هندسه جهاني قدرت»

ناشر : ستاد فرماندهي كل قوا، مركز تحقيقات راهبردي دفاعي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات آل بويه (اوضاع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي)

مجموعه مقالات آل بويه (اوضاع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي)

ناشر : پژوهشكده تاريخ اسلام، انتشارات

قیمت : ۱۹۰۰۰ ریال