متون فقه (۳)

متون فقه (۳)

ناشر : پيام دانشگاهي

قیمت : ۰ ریال

۱۰۰۰ پرسش چهارگزينه‌اي برگزيده متون فقه

۱۰۰۰ پرسش چهارگزينه‌اي برگزيده متون فقه

ناشر : چتر دانش

- نويسنده: محسن سينجلي

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال


۷۵۰ نكته كليدي متون فقه

۷۵۰ نكته كليدي متون فقه

ناشر : چتر دانش

- نويسنده: مريم مظفري

قیمت : ۱۷۵۰۰۰ ریال

آزمون تحليلي متون فقه (1) (ويژه دانشجويان رشته حقوق)

آزمون تحليلي متون فقه (1) (ويژه دانشجويان رشته حقوق)

ناشر : راه

- نويسنده: زهره فرج‌زاده - ويراستار: مژگان خسرونژاد

قیمت : ۵۵۰۰۰ ریال

آزمون تحليلي متون فقه (4) (ويژه دانشجويان رشته حقوق)

آزمون تحليلي متون فقه (4) (ويژه دانشجويان رشته حقوق)

ناشر : راه

- نويسنده: فرهاد آقائي

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال


استنباط حكم اخلاقي از متون ديني و ادله لفظي : بررسي چند چالش مهم در اصول لفظي فقه‌الاخلاق

استنباط حكم اخلاقي از متون ديني و ادله لفظي : بررسي چند چالش مهم در اصول لفظي فقه‌الاخلاق

ناشر : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

- نويسنده: محمد عالم‌زاده نوري

قیمت : ۰ ریال


اقرار و ديات در متون فقه جزا "مرجع دانشگاهي (دكتري)"

اقرار و ديات در متون فقه جزا "مرجع دانشگاهي (دكتري)"

ناشر : مدرسان برتر

- گردآورنده: دپارتمان‌حقوق‌مدرسان‌برتر

قیمت : ۱۰۱۰۰۰ ریال

القضاء و الشهادات و قصاص در متون فقه جزا "مرجع دانشگاهي (دكتري)"

القضاء و الشهادات و قصاص در متون فقه جزا "مرجع دانشگاهي (دكتري)"

ناشر : مدرسان برتر

- نويسنده: دپارتمان‌حقوق‌مدرسان‌برتر

قیمت : ۱۰۵۰۰۰ ریال

بانك تست چهل روز چهل آزمون متون فقه كارشناسي ارشد و دكتري

بانك تست چهل روز چهل آزمون متون فقه كارشناسي ارشد و دكتري

ناشر : مدرسان شريف

- نويسنده: محسن سينجلي

قیمت : ۰ ریال