مباني و كاربردهاي عمليات حرارتي فولادها و چدن‌ها

مباني و كاربردهاي عمليات حرارتي فولادها و چدن‌ها

ناشر : دانشگاه صنعتي اصفهان، مركز نشر

- نويسنده: م‍ح‍م‍دع‍ل‍ي‌ گ‍ل‍ع‍ذار

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال