حقوق كيفري عمومي (مباني، اصول، قواعد و معيارها)

حقوق كيفري عمومي (مباني، اصول، قواعد و معيارها)

ناشر : آرياداد

- نويسنده: اكبر وروايي

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال


مباني حقوق بين‌المللي عمومي

مباني حقوق بين‌المللي عمومي

ناشر : وزارت امور خارجه، اداره نشر

- نويسنده: پ‍روي‍ز ذوال‍ع‍ي‍ن‌

قیمت : ۰ ریال

مباني حقوق پيمان: شرح ماده به ماده موافقتنامه و شرايط عمومي پيمان

مباني حقوق پيمان: شرح ماده به ماده موافقتنامه و شرايط عمومي پيمان

ناشر : جاودانه

- نويسنده: ابراهيم اسماعيلي‌هريسي

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

مباني حقوق عمومي

مباني حقوق عمومي

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

- نويسنده: خيرالله پروين

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


مباني حقوق عمومي

مباني حقوق عمومي

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

- نويسنده: خيرالله پروين

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

مباني حقوق عمومي

مباني حقوق عمومي

ناشر : جاودانه

- نويسنده: علي‌اكبر گرجي‌ازندرياني

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

مباني حقوق عمومي

مباني حقوق عمومي

ناشر : نشر ني

- نويسنده: محمد راسخ - مترجم: مارتين لاگلين

قیمت : ۳۸۰۰۰۰ ریال