‌مرد دوشاخ: بر اساس زندگي كوروش

‌مرد دوشاخ: بر اساس زندگي كوروش

ناشر : اميركبير، كتابهاي جيبي

- نويسنده: ليلا شمس

قیمت : ۲۲۰۰۰ ریال

استراتژي پدافند غيرعامل كوروش كبير

استراتژي پدافند غيرعامل كوروش كبير

ناشر : نشر انتخاب

- نويسنده: م‍ج‍ي‍د اش‍رف‍ي‌

قیمت : ۰ ریال

الگوي جامع رهبري بر اساس آموزه‌هاي كوروش كبير

الگوي جامع رهبري بر اساس آموزه‌هاي كوروش كبير

ناشر : انتشارات موجك

- نويسنده: عنايت‌الله آقايي

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال


امپراتوري كوروش كبير

امپراتوري كوروش كبير

ناشر : بنگاه ترجمه و نشر كتاب پارسه

- نويسنده: موسي نثري‌همداني - ويراستار: محسن نيكبخت

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال

امپراتوري كوروش كبير و داريوش بزرگ

امپراتوري كوروش كبير و داريوش بزرگ

ناشر : اروند

- گردآورنده: سجاد شمس‌الديني - گردآورنده: علي سلطان‌نيا

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال


بازرسي و نگهداري جرثقيل متحرك

بازرسي و نگهداري جرثقيل متحرك

ناشر : جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير

- نويسنده: كوروش بهلولي

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

تاريخ امپراتوري هخامنشيان: پادشاهي كوروش كبير، كمبوجيه، داريوش بزرگ، خشيارشا

تاريخ امپراتوري هخامنشيان: پادشاهي كوروش كبير، كمبوجيه، داريوش بزرگ، خشيارشا

ناشر : سما

- نويسنده: حسن پيرنيا - به‌اهتمام: آرش ظريف‌آبكنار

قیمت : ۵۵۰۰۰۰ ریال

تاريخ هرودوت: مادها و هخامنشيان تا فرجام كوروش كبير

تاريخ هرودوت: مادها و هخامنشيان تا فرجام كوروش كبير

ناشر : بنگاه ترجمه و نشر كتاب پارسه

- مترجم: اسماعيل سنگاري - ويراستار: علي نويدي‌ملاطي

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال


حقوق و حرمت انسان‌ها در نظام كوروش كبير

حقوق و حرمت انسان‌ها در نظام كوروش كبير

ناشر : جهان‌بين

- نويسنده: منوچهر پژوهش

قیمت : ۰ ریال

ديوان كوروش كبير

ديوان كوروش كبير

ناشر : موسسه آموزشي‌تاليفي ارشدان

- نويسنده: منصوره قاسميان

قیمت : ۸۸۰۰۰۰ ریال

زندگي و جهانداري كوروش كبير

زندگي و جهانداري كوروش كبير

ناشر : دنياي كتاب

- نويسنده: عليرضا شاپورشهبازي

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال