آشنايي با مفاهيم و اصول عملكرد سامانه فرماندهي و كنترل (C4I)

آشنايي با مفاهيم و اصول عملكرد سامانه فرماندهي و كنترل (C4I)

ناشر : انديشگاه فناوري‌هاي نوين، انتشارات

- نويسنده: فرهاد خالوزاده

قیمت : ۰ ریال

آينده فرماندهي و كنترل طرح‌ريزي تلاش‌هاي پيچيده

آينده فرماندهي و كنترل طرح‌ريزي تلاش‌هاي پيچيده

ناشر : موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي - حوزه هسته‌هاي نوآوري دفاعي

- نويسنده: ديويداستيون آلبرتس - نويسنده: ريچارد هيز

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریال

‏‫اصول چهارگانه مديريت و كنترل ناآرامي‌هاي شهري

‏‫اصول چهارگانه مديريت و كنترل ناآرامي‌هاي شهري

ناشر : ‏‫ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران‏‫، فرماندهي يگان‌هاي ويژه پاسداران، مركز تحقيقات كاربردي

- نويسنده: كرمي حسن

قیمت : ۰ ریال


پدافند غيرعامل مراكز فرماندهي و كنترل در جنگ‌هاي آينده

پدافند غيرعامل مراكز فرماندهي و كنترل در جنگ‌هاي آينده

ناشر : دانشگاه خاتم‌الانبياء(ص)، انتشارات

- نويسنده: برات ابراهيمي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

تدبير كاركردي فرماندهي و كنترل مشترك

تدبير كاركردي فرماندهي و كنترل مشترك

ناشر : موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي - حوزه هسته‌هاي نوآوري دفاعي

- نويسنده: ستاد مشترك نيروهاي مسلح آمريكا - مترجم: بيژن مرادي

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

درك فرماندهي و كنترل

درك فرماندهي و كنترل

ناشر : موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي، حوزه نوآوري آرايه‌هاي دفاعي

- نويسنده: David S. Alberts - نويسنده: ديويد‌ استيون آلبرتس

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


رهنامه مشترك براي به‌كارگيري سامانه‌هاي عملياتي / تاكتيكي فرماندهي و كنترل

رهنامه مشترك براي به‌كارگيري سامانه‌هاي عملياتي / تاكتيكي فرماندهي و كنترل

ناشر : موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي

- نويسنده: دنيس سي‌بلير - مترجم: ليلا اميرخاني

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

‏‫فرماندهي و كنترل- ۲‬

‏‫فرماندهي و كنترل- ۲‬

ناشر : دانشگاه خاتم‌الانبياء(ص)، انتشارات

- نويسنده: ايرج بختياري

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

فرماندهي و كنترل در نيروهاي مشترك

فرماندهي و كنترل در نيروهاي مشترك

ناشر : ارتش جمهوري اسلامي ايران، دانشكده فرماندهي و ستاد آجا،انتشارات دافوس

- نويسنده: حميد همت

قیمت : ۰ ریال


كنترل و فرماندهي

كنترل و فرماندهي

ناشر : ارتش جمهوري اسلامي ايران، دانشكده فرماندهي و ستاد آجا

- نويسنده: محمدرضا شيخ - ويراستار: حسين مومني‌فرد

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

مفهوم فرماندهي و كنترل

مفهوم فرماندهي و كنترل

ناشر : ارتش جمهوري اسلامي ايران، قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء(ص)

- نويسنده: ديويد‌ استيون آلبرتس - نويسنده: David S. Alberts

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال