كانسليم (CANSLIM) روشي متفاوت براي كسب سود در بازار سهام

كانسليم (CANSLIM) روشي متفاوت براي كسب سود در بازار سهام

ناشر : بورس (وابسته به شركت اطلاع‌رساني و خدمات بورس)

- نويسنده: ويليام ج. اونيل - مترجم: شركت مديريت فناوري بورس

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال