404 معماي پيامبران: از آدم تا خاتم (ص) "با بياني ساده در قالب پرسش و پاسخ"

404 معماي پيامبران: از آدم تا خاتم (ص) "با بياني ساده در قالب پرسش و پاسخ"

ناشر : جامعه القرآن الكريم

- نويسنده: محمدحسن معينيان

قیمت : ۳۷۰۰۰ ریال


‏‫اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا در قالب پرسش و پاسخ‮‬

‏‫اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا در قالب پرسش و پاسخ‮‬

ناشر : نيكان كتاب

- نويسنده: حميد بابايي

قیمت : ۱۹۰۰۰۰ ریال

بر موج نيايش تا اوج پرستش: آموزش، نيايش در قالب بازي

بر موج نيايش تا اوج پرستش: آموزش، نيايش در قالب بازي

ناشر : موسسه فرهنگي هنري و انتشاراتي ضريح آفتاب

- نويسنده: اشرف اميني‌مقدم

قیمت : ۱۶۰۰۰ ریال

بررسي روش ساخت قالب‌هاي پرس

بررسي روش ساخت قالب‌هاي پرس

ناشر : نيكان كتاب

- نويسنده: مجتبي گنج‌خانلو

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


پرس، طراحي و ساخت قالب

پرس، طراحي و ساخت قالب

ناشر : ‏‫ ناقوس

- نويسنده: رضا مافي - نويسنده: حامد لشگري

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

‏‫تكنيك‌هاي طراحي قالب‌هاي پرس(قالبهاي برش، خم، فرم، كشش عميق)‮‬

‏‫تكنيك‌هاي طراحي قالب‌هاي پرس(قالبهاي برش، خم، فرم، كشش عميق)‮‬

ناشر : كتاب دانش پارسيان

- نويسنده: دونالد اري - نويسنده: Donald F. Eary

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

شناخت و اصول نگهداري قالب و ابزار (قطعات پرسي)

شناخت و اصول نگهداري قالب و ابزار (قطعات پرسي)

ناشر : واحد انتشارات شركت ساپكو

- نويسنده: حسين نوري - نويسنده: مهدي پرتودزفولي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


طراحي قالب‌هاي پرس

طراحي قالب‌هاي پرس

ناشر : مدرسان شريف

- نويسنده: جواد شهبازي‌كرمي

قیمت : ۵۲۰۰۰ ریال

قالب پرس

قالب پرس

ناشر : مدرسان شريف

- نويسنده: جواد شهبازي‌كرمي

قیمت : ۱۲۵۰۰۰ ریال