فلسفه روان‌شناسي و نقد آن

فلسفه روان‌شناسي و نقد آن

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

- نويسنده: ماريو بونژه - مترجم: محمدجواد زارعان

قیمت : ۲۸۲۰۰۰ ریال