فرهنگ و متون تخصصي حسابداري و مالي

فرهنگ و متون تخصصي حسابداري و مالي

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي (واحد ايلام)

- نويسنده: حسين نادري - نويسنده: رحمت‌اله محمدي‌پور

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال