فرهنگ اصطلاحات و ضرب‌المثل‌هاي تركي استانبولي همراه با ترجمه فارسي

فرهنگ اصطلاحات و ضرب‌المثل‌هاي تركي استانبولي همراه با ترجمه فارسي

ناشر : ناصر حسن‌زاده

- نويسنده: ناصر حسن‌زاده

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

فرهنگ تركي استانبولي - انگليسي - فارسي

فرهنگ تركي استانبولي - انگليسي - فارسي

ناشر : رهنما

- نويسنده: اميرعلي راسترو

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال


فرهنگ تركي استانبولي - انگليسي - فارسي

فرهنگ تركي استانبولي - انگليسي - فارسي

ناشر : رهنما

- نويسنده: قدير گلكاريان

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

فرهنگ تركي استانبولي - فارسي

فرهنگ تركي استانبولي - فارسي

ناشر : نيكان كتاب

- نويسنده: ميرجمال جلالي‌زنوز - نويسنده: فرنگيز آموزگار

قیمت : ۱۷۹۰۰۰ ریال

فرهنگ تركي استانبولي - فارسي

فرهنگ تركي استانبولي - فارسي

ناشر : رهنما

- نويسنده: قدير گلكاريان

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


فرهنگ تصويري آكسفورد: انگليسي- فارسي- تركي استانبولي

فرهنگ تصويري آكسفورد: انگليسي- فارسي- تركي استانبولي

ناشر : رهنما

- نويسنده: ج‍ي‍م‌ ادلسن-گلدستاين - نويسنده: Jayme Adelson-Goldstein

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

فرهنگ جامع فارسي به تركي استانبولي (2جلدي)

فرهنگ جامع فارسي به تركي استانبولي (2جلدي)

ناشر : لاله

- نويسنده: جمشيد صالح

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال

فرهنگ جامع فارسي به تركي استانبولي(2ج)لاله *

فرهنگ جامع فارسي به تركي استانبولي(2ج)لاله *

ناشر : لاله

- نويسنده: جمشيد صالحپور

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال


فرهنگ سه‌زبانه آراز، فارسي- تركي استانبولي و تركي آذربايجاني

فرهنگ سه‌زبانه آراز، فارسي- تركي استانبولي و تركي آذربايجاني

ناشر : سومرنشر

- نويسنده: بهمن نصيرزاده

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

فرهنگ فشرده تركي استانبولي به فارسي

فرهنگ فشرده تركي استانبولي به فارسي

ناشر : دولتمند

- نويسنده: مجتبي دولتخواه

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال

فرهنگ لغات فارسي- تركي استانبولي

فرهنگ لغات فارسي- تركي استانبولي

ناشر : پاره خط

- نويسنده: س‍ه‍راب‌ رض‍اي‍ي‌ - نويسنده: Sohrab Rezaei

قیمت : ۰ ریال